Je 26. prosinec a celý národ sleduje slova současného prezidenta, který klidným hlasem hodnotí rok uplynulý. Předává lidem poselství, které staví na nejpalčivějších výzvách dneška a které musíme v  následujícím roce přijmout jako příležitosti. Hrozby jsou jen ty, které záměrně či nevědomky opomíjíme a nepřipravujeme se na ně. Není tomu tak ale ve slovech hlavy státu. Posluchači s  údivem sledují projev, v němž zaznívá, že je nezbytné vyčíslit hodnotu přírodního kapitálu, které v republice máme. Hbitě dodává, že právě přírodní bohatství naší země se dostává do svízelné situace, neboť běžné dostupné zdroje, kterými země oplývá, se stávají křehčími či nedostupnějšími než kdykoliv před tím. Diváci vnímají urgenci prohlášení a bedlivě poslouchají…

 

Ocenění TOP odpovědná firma je jen milá připomínka dlouhých let snahy dělat vlastní práci lépe, zodpovědněji, s méně odpadem a ztrátami.

 

České know-how firmy ERC-TECH díky spolupráci se Skanskou vyústilo v  produkt REBETONG, který už zítra můžeme mít v  nových stavbách. 100% recyklovaný materiál umíme vyrobit, chybí nám jej začít aktivně poptávat. Snad podobnému propojování původců druhotných surovin se zpracovateli pomohou nové online platformy jako CYRKL, který digitalizuje a ztransparentňuje svět odpadového hospodářství. Český projekt Hydal má globální inovaci rozložitelných bioplastů. Vizovická KOMA staví budovy tak, aby byly na konci životního cyklu rozložitelné a přemístitelné. 

 

torrent, river, water

Tento novoroční projev nezazněl

Pojďme se ale podívat, jaký vliv by takový projev či usnesení vlády mělo na rozvoj společnosti a prosperity. České firmy, které se věnují recyklaci stavebních materiálů, textilních i dalších materiálů, by dostaly naději, že budou moci uplatnit know-how v domácím prostředí a nebudou se muset orientovat na zahraniční trhy. Ve stavebnictví bychom mohli nahradit zhruba 15 % primárních surovin druhotnými, tedy recykláty, které mají hodnotu asi 6 miliard korun. Ušetřili bychom i kapacitu skládek, která při dnešním tempu skládkování bude do deseti let vyplněna a hrozí nutnost hledání nových prostorů. Ve využití druhotných surovin se skrývají další příležitosti – cesta k  postupnému naplňování Pařížské dohody. Při použití druhotných surovin je možné přepočítat ekvivalent úspory CO2 na každou jednu tunu oproti těžbě surovin primárních.

 

Ocenění TOP odpovědná firma je jen milá připomínka dlouhých let snahy dělat vlastní práci lépe, zodpovědněji, s méně odpadem a ztrátami.

 

Win-win-win pro byznys, stát i přírodu. Díky odbytu recyklátu jsou vytvářena nová pracovní místa a mluví se o dvaceti na jednu tunu recyklátu oproti jednomu při uložení odpadů na skládky. V  celé situaci je nově sociální aspekt, který pomáhá řešit obavy z  úbytku pracovních míst díky robotizaci.

 

alien, blue, background

Stačí impuls

Všechny tyto úvahy mohou znít snově a přeci jsou zakotveny v  dimenzích dostupných technologií. Jsou postaveny na principech cirkulární ekonomiky, která hledá ony synergie mezi přírodou a byznysem. Je podivuhodné, že Česko je jeden z  posledních evropských států, kde podnikatelé v  tomto ohledu předbíhají stát. Například digitalizace se do českých podniků propisuje silným rukopisem jejich vlastníků, a tak je mnoho továren automatizovaných a často i energeticky soběstačných. Firma ADLER, tuzemský výrobce textilu, již dnes ve 100 % funguje soběstačně. Vsetínský Galvamet dává materiálům specifické vlastnosti a zvyšuje jejich trvanlivost, a to stejně jako ADLER díky vlastní energii. Navíc energetiku propojuje s vodními cykly a snaží se neplýtvat ani v jednom kroku. A stále hledá nové inovace.